PR

360 Derece İletişim anlayışı ile çalışan ekibimiz, müşterilerimizin halkla ilişkiler, medya ve etkinlik yönetimi, reklam ve pazarlama iletişimi alanlarında ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri tek elden sunar.

İtibar Yönetimi

İtibar yönetiminde; medya, müşterileriniz, kamuoyu, akademik çevreler, devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları v.b. grupların size ilişkin düşünce, bilgi ve duygusal tepkilerinin kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi sürecini yürütmekteyiz. İtibarınız, iç ve dış paydaşlarınızın kurumunuz, ürün ve hizmetleriniz ile ilgili algılamalarından oluşmaktadır.

Algılama Yönetimi

Kurumunuzun kamuoyu önünde itibarının olabilmesi için, kamuoyunun kurumunuzu, ürün ve hizmetlerinizi algılamasının yönetilmesi gerekmektedir. Algılamayı yönetmek, kararlarınızın ve uygulamalarınızın kamuoyunca benimsenmesi için kullanılan strateji ve taktiklerin bütünüdür. Algılama yönetiminde bizler; kurumunuzun, çalışmalarınıza duyarlı olan kişilerde nasıl algılanması gerektiği üzerinde durarak doğru hedef kitlelerine doğru mesajların belirlenerek aktarılmasını sağlamaktayız.

Kriz Yönetimi

Patlayan bir krizin ortasında kaldığınızda, bu krizin öncesinde ve kriz süresince medya aracılığıyla kamuoyuna karşı takınacağınız tutum, kriz sonrasındaki yerinizi belirleyecek, belki de sizi fırsatlarla buluşturacaktır. Kriz yönetiminde bizler; olabilecek sorunların ve risklerin önceden tespit edilmesi, önlenmesi ya da olumsuz sonuçlarının sınırlanmasına yönelik adımlar atmaktayız.