Değerlerimiz

  • Çevre ve topluma saygı
  • İnsan ve emeğe saygı
  • Yenilikçilik ve yaratıcılık
  • Kaynaklara saygı ve duyarlılık
  • Katılımcı ve şeffaf yönetim